Polityka prywatności:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Jako Dollarro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lubelskiej 36, 54-101 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000688131, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP: 8943110396, REGON: 367859666, e-mail: info@dollarro.com, nr telefonu: +48 501 085 956, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Aby móc zarejestrować się w serwisie dollarro.com oraz korzystać w pełni z oferowanych prze nas usług wymagamy od Ciebie podania następujących danych osobowych:
  • Adres e – mail,
  • Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwa firmy (osoba prawna),
  • Adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub adres firmy (osoba prawna),
  • Adres korespondencyjny,
  • Pesel (osoba fizyczna),
  • Numer dokumentu tożsamości (osoba fizyczna),
  • Numer telefonu kontaktowego,
  • NIP (osoba prawna),
  • REGON (osoba prawna),
  • Dane reprezentanta firmy (osoba prawna).

 2. Aby móc dokonywać transakcji w serwisie należy zdefiniować konto bankowe, a co za tym idzie podać jego numer oraz dane konta.

 3. Ponadto w przypadku dokonywania transakcji przekraczającej 15 000 EUR lub równowartość tej kwoty, należy dołączyć skan dokumentu tożsamości oraz 5 – sekundowy filmik twarzy. W przypadku konta firmowego należy również dołączyć stosowne dokumenty uprawniające użytkownika do reprezentowania danej firmy.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

 1. Z dużą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych w serwisie.

 2. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie pracownicy należycie przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych, stosownie uprawnieni przez Administratora

 3. Dbamy o to, aby przetwarzane w naszym serwisie dane osobowe były w pełni zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Nie musisz podawać danych osobowych, odwiedzając i czytając treści zawarte na stronie informacyjnej serwisu dollarro.com

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

 1. Dane osobowe, które nam przekazujesz przetwarzamy w celu realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie serwisu oraz wysyłki newsletteru.

 2. Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta w serwisie oraz korzystania z usług dollarro.com, tj. zawierania umów, przeprowadzania transakcji, definiowania kont bankowych itp. lub niemożność otrzymywania powiadomień newsletter.

 3. Wykorzystujemy adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach weryfikacji klienta.

 4. Podstawami prawnymi do przetwarzania danych osobowych prze Administratora są następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie masz prawa i obowiązki dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz?

 1. Jako użytkownik serwisu jesteś obowiązany do podania pełnych, zgodnych z prawdą i aktualnych danych osobowych.

 2. Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian i sprostowań, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia do nich dostępu.

 3. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 4. Masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (UODO), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zaniedbań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, poza wyjątkami określonymi w prawie, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani, np. działając zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa.

 2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniłeś?

 1. Dane osobowe, które nam przekazujesz, przetwarzamy tylko przez okres niezbędny do realizowania umowy lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

 2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z newsletteru, twoje dane osobowe będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site you acknowledge that you have read and understand our Polityka cookies, Polityka prywatności and our Regulamin.