Bezpieczeństwo

1. Ochrona Twoich danych osobowych

Działamy zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) to znaczy, że zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz stosujemy najnowsze zabezpieczenia technologiczne, aby dane które nam powierzasz były u nas całkowicie bezpieczne. Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów innych niż związanych z prowadzeniem konta. Masz do nich pełen dostęp, możesz w każdym czasie je zmienić lub usunąć. (czytaj więcej…-> polityka prywatnosci)

2. Działanie zgodnie z prawem

Dbając o Twoje bezpieczeństwo i dobre imię Naszej spółki stosujemy się do przepisów prawa polskiego i międzynarodowego – w szczególności:

 • Jesteśmy pod nadzorem Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) oraz działamy zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 • Jesteśmy pod nadzorem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i działamy zgodnie z „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” z dnia 1 marca 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 723).

 • Działamy zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późniejszymi zmianami).

 • Znajdujemy się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

3. Stosowanie zabezpieczeń technologicznych

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne, takie jak:

 • certyfikaty SSL i https – dzięki ich zastosowaniu, zapewniamy poufność transmisji Twoich danych przesyłanych przez Internet

 • hasła zabezpieczeń – twoje hasła są w pełni zaszyfrowane w naszej bazie danych i nikt ich nie zna, łącznie z pracownikami firmy Dollarro sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do Profilu oraz kont bankowych w Panelu użytkownika wymagamy od Ciebie dodatkowego hasła, które tworzone jest przy rejestracji. Ważne jest aby żadna osoba postronna nie miała dostępu do Twoich haseł
  Gwarancją bezpieczeństwa zgromadzonych środków jest ustalenie przez użytkownika odpowiednio silnego hasła dostępu do serwisu. W związku z tym zalecamy dostosowanie się do poniższych kryteriów ustanawiania hasła:
  • Hasło powinno różnić się od loginu
  • Hasło nie powinno składać się z danych osobowych (np. imię, nazwisko, pesel itp.)
  • Nie powinno się używać tego samego hasła do różnych systemów
  • Nie powinno się ujawniać hasła osobom trzecim, szczególnie w sposób zdalny (np. przez e-mail, telefon)
  • Nie powinno się zostawiać hasła zapisanego online, na komputerze, telefonie, kartce zostawionej obok komputera, z którego loguje się użytkownik, w przeglądarkach komputerów, z których korzystasz np. w kafejce internetowej
  • Hasło należy często zmieniać
  • Hasło powinno:
   • Składać się z minimum 6 znaków
   • Zawierać przynajmniej jedną literę
   • Zawierać przynajmniej jedną cyfrę
   • Zawierać przynajmniej jeden ze znaków specjalnych tj. ! @ #$%^&*()_+-=[]{};’:”,./<>?;
   • Hasło powinno być możliwie łatwe do zapamiętania przez użytkownika, lecz trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie
   • Hasło nie powinno zawierać powtórzeń (np. 111) bądź ciągów (np. qwert) znaków z klawiatury
   • Hasło nie powinno zawierać całych wyrazów słownikowych (np. kwiatek)
   • Hasło nie powinno zawierać logicznych zamienników liter (np. kwi@tek)

 • weryfikacja sms – możesz wypłacić środki z naszego serwisu tylko i wyłącznie po autoryzacji transakcji bądź konta bankowego za pośrednictwem jednorazowych kodów sms, otrzymywanych na numer telefonu podany przez Ciebie przy rejestracji

 • sztuczna inteligencja

4. Twoje pieniądze są u nas bezpieczne

Twoje pieniądze są odseparowane od naszych środków operacyjnych, co oznacza, że nie używamy ich na potrzeby naszego biznesu, poza wymianą na inną walutę.

 • W przypadku upadku naszej firmy Twoje środki pozostają bezpieczne.
 • Nasz system jest tak bezpieczny, jak najlepsze systemy bankowe.
 • Stale monitorujemy wszelkie transakcje dokonywane w naszym serwisie.
 • Raportujemy przelewy powyżej 15 000 EUR lub o równowartości tej kwoty oraz wszelkie transakcje, co do których stwierdzamy zasadne podejrzenie prania pieniędzy lub ich związek z finansowaniem terroryzmu.
 • Porównujemy Twoje dane podane przy rejestracji z danymi z przelewu bankowego.
 • Regularnie przeprowadzamy testy bezpieczeństwa serwisu.
 • Wypłacamy środki tylko na przez Ciebie zdefiniowane konta bankowe.
 • Masz ciągły dostęp do środków wpłaconych do Dollarro.com i w dowolnej chwili możesz z nich korzystać oraz je wypłacić.
 • Możesz monitorować historie dokonanych przez Ciebie transakcji. Informacje o saldzie i historii transakcji znajdują się w Twoim panelu użytkownika.
 • Wysyłamy ci mailem potwierdzenie każdej transakcji, którą wykonujesz w naszym serwisie.
 • Twoje środki przechowujemy na rachunkach bankowych Dollarro sp. z o.o. zlokalizowanych w banku BNP Paribas, który znajduje się w grupie największych instytucji finansowych na świecie.

5. Co ty możesz zrobić aby się zabezpieczyć?

Podejmujemy wszelkie najwyższe starania, aby Twoje dane były u nas bezpieczne, jednakże aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwo Ty również powinieneś zadbać o prawidłowa ochronę. W tym celu przygotowaliśmy listę zalecanych czynności.
Aby bezpiecznie korzystać z serwisu Dollarro.com oraz skutecznie chronić swoje dane:

 • Stosuj oprogramowanie antywirusowe oraz na bieżąco je aktualizuj
 • Skanuj antywirusowo swój komputer i smartphone
 • Aktualizuj system operacyjny urządzenia, z którego korzystasz oraz istotne dla jego prawidłowego działania aplikacje (np. przeglądarki internetowe)
 • W celu realizacji transakcji nie korzystaj z niezabezpieczonych sieci internetowych
 • Zwróć szczególną uwagę na zabezpieczenia i jakość usług jaką oferuje ci Twój dostawca internetowy
 • Korzystaj tylko z legalnego oprogramowania
 • Nie ściągaj programów niewiadomego pochodzenia, gdyż mogą one zawierać wirusy bądź szkodliwe oprogramowanie
 • Nie otwieraj wiadomości e -mail oraz dołączonych do nich załączników, które wzbudzają Twoje podejrzenia lub są nieznanego pochodzenia.
 • Unikaj klikania w linki do stron internetowych, które zawierają obietnice ‘atrakcyjnej okazji’ bądź zachęcają do obejrzenia intrygujących treści.
 • Po zalogowaniu do systemu Dollarro.com nie pozostawiaj komputera lub smartphona bez Twojej opieki
 • Po zakończeniu użytkowania serwisu Dollarro.com bezpiecznie się z niego wyloguj oraz zamknij przeglądarkę internetową
 • Nie udostępniaj loginu i hasła osobom trzecim oraz nie zapisuj haseł służących do logowania się w serwisie Dollarro.com. Zalecamy, abyś je zapamiętał. Są to poufne dane, które umożliwiają dostęp do Twoich danych osobowych, danych kont bankowych oraz realizację transakcji walutowych w serwisie
 • Pamiętaj o regularnej zmianie haseł
 • Zanim się zalogujesz, sprawdź czy połączenie z Dollarro.com jest bezpieczne. Jeżeli adres internetowy serwisu rozpoczyna się skrótem ‘http://’, a nie ‘https://’ oznacza to, że Twoje dane nie są szyfrowane, a więc są transmitowane przez Internet tekstem jawnym, co stwarza dla Ciebie bardzo duże niebezpieczeństwo
 • Sprawdź, czy adres strony https://dollarro.com w oknie przeglądarki internetowej jest poprzedzony zamkniętą kłódką, która informuje, że połączenie jest szyfrowane. Kliknij w nią dwa razy i sprawdź czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Dollarro.com)

This site uses cookies to deliver our services. By using our site you acknowledge that you have read and understand our Polityka cookies, Polityka prywatności and our Regulamin.